Wanneer fraude waarvan de onderneming het slachtoffer is aan het licht komt, volgt vaak een fraudeonderzoek.

 

Zowel wanneer uw onderneming zelf het initiatief neemt om een privaat fraudeonderzoek of fraud audit te laten uitvoeren, dan wanneer een gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd door het parket of een onderzoeksrechter, staan onze specialisten u graag bij tijdens dit onderzoek.

 

Samen met u gaan we na welke onderzoeksmaatregelen best kunnen worden genomen, zodat we de private fraude onderzoeker hiermee kunnen belasten dan wel de onderzoeksrechter of parketmagistraat suggesties kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat u zich tijdig benadeelde of burgerlijke partij stelt, en begeleiden u tevens voor de onderzoeksgerechten (raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling) wanneer die tijdens of op het einde van het onderzoek worden gevat.

 

U hebt mogelijk interesse in het voeren van een fraudeonderzoek? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).