Een onderneming die het slachtoffer werd van fraude, wenst meestal niet alleen deze fraude zo snel mogelijk te stoppen, maar ook de schade die ze erdoor leed zoveel mogelijk te recupereren.

 

Onze specialisten hebben een jarenlange ervaring opgebouwd en gaan van bij de aanvang van onze tussenkomst samen met u na wat voor u prioritair is (schadebeperking, schadeherstel, een voorbeeld stellen binnen het bedrijf, discretie, …) zodat we de juiste focus kunnen leggen. Afhankelijk van uw prioriteiten en de uitkomst van de fraud audit beschikken wij immers over een groot palet van mogelijkheden, waarbij het neerleggen van strafklacht vaak pas het laatste ultieme middel is. Samen met u bekijken we bijvoorbeeld of er werknemers die fraude pleegden dienen te worden ontslaan, en zorgen we ervoor dat dit juridisch correct verloopt. Wanneer de fraude mee werd mogelijk gemaakt door het management of bestuurders, bekijken we de contractuele en vennootschapsrechtelijke mogelijkheden om ook hier in vervanging te voorzien. Ook voor de geldelijke schade die u leed hebben we van bij aanvang aandacht. Zo gaan we na of er bewarende maatregelen (beslag) kunnen worden genomen bij de daders van de fraude, en dit vooraleer zij van het bestaan van een onderzoek op de hoogte zijn. Eens de schade in kaart gebracht is en de daders met onze bevindingen worden geconfronteerd, trachten wij telkens wanneer dit mogelijk en wenselijk is naar een dadingsovereenkomst te streven. Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel fraudeurs bereid zijn om hieraan mee te werken, zodat dit vaak een efficiëntere manier is om lang aanslepende procedures te voorkomen.

 

Praktijkvoorbeeld

Op basis van bewijsmateriaal dat op een door ons begeleidde manier legitiem werd verzameld werd een werknemer bereid gevonden om vrijwillig ontslag te nemen met onmiddellijke ingang zonder recht op vergoeding, alsook om door hem illegaal genoten voordelen met een contractueel vastgelegd afbetalingsplan terug te betalen.

 

Praktijkvoorbeeld

Een malafide reclameronselaar werd reeds meermaals voor bedrieglijke marktpraktijken veroordeeld door de rechtbank van koophandel, maar hernam telkens opnieuw zijn activiteiten met een nieuwe vennootschap. In opdracht van een consumentenvereniging die zich burgerlijke partij stelde werden de natuurlijke personen achter de vennootschappen voor de strafrechter gedaagd en veroordeeld voor onder meer oplichting.

 

U hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).