Zowel grote als middelgrote en zelfs kleine ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met een vermoeden van fraude in het bedrijf zoals personeelsfraude of misbruik van vertrouwen. Vooraleer te beslissen of en zoja welke stappen zij tegen een aanwijzing van fraude wensen te ondernemen, willen deze bedrijven doorgaans concreet (laten) nagaan welke feiten al dan niet hebben plaatsgevonden binnen de onderneming. Dergelijk onderzoek botst op tal van wettelijke limieten die meestal zijn ingegeven vanuit het (ook in ondernemingscontext geldende) recht op privacy. Kan u camera-opnames gebruiken? Kan u de e-mails van een werknemer inzien? Kan u het bureau van een collega doorzoeken? Wanneer is er sprake van misbruik van vennootschapsgoederen? Wat als u een medewerker verdenkt van fraude of misbruik van vertrouwen?

 

Onze specialisten helpen u aan de hand van een Fraud Assessment om in kaart te brengen waar u met uw onderneming staat, en over welke onderzoeksmogelijkheden u beschikt. Aan de hand hiervan adviseren wij u over de mogelijkheden die u toelaten om ook andere onderzoeksmethodes binnen uw bedrijf juridisch mogelijk te maken, hetgeen meestal resulteert in het opstellen van een Fraude Policy.

 

Praktijkvoorbeeld

Een Belgische financiële instelling liet een juridische doorlichting maken van de wijze waarop de bank interne en externe fraudezaken behandelt, en liet haar door ons adviseren over de noodzakelijke aanpassingen en verbeteringen om in lijn te zijn met de actuele wetgeving en rechtspraak.

 

U hebt mogelijk interesse in het laten uitvoeren van een fraud audit? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).