Reeds van bij aanvang van uw dossiers analyseren onze specialisten de mogelijkheden om de schade die u leed te recupereren.

 

Zo gaan we na of het mogelijk is om assets te recupereren, en brengen we zo spoedig mogelijk de vermogensrechtelijke situatie van de potentiële daders in beeld. Op deze manier kunnen we, in overleg met u, snel beslissen om (zonodig na toestemming van de beslagrechter) beslag te leggen op de bankrekeningen of andere roerende of onroerende goederen van de potentiële daders.

 

Nadat we zoveel mogelijk in veiligheid hebben gebracht, gaan we na welke strategie het meeste kans op daadwerkelijke recuperatie biedt. Afhankelijk van uw dossier bewandelen we de burgerrechtelijke dan wel de strafrechtelijke weg. Daarnaast bekijken we steeds of het mogelijk en wenselijk is om met de dader(s) een dading te sluiten. Onze ervaring heeft ons geleerd dat veel fraudeurs bereid zijn om hieraan mee te werken, zodat dit vaak een efficiëntere manier is om lang aanslepende procedures te voorkomen.

 

Praktijkvoorbeeld:

Een Belgische KMO die internationaal goederen verhandelt stelde vast dat een deel van het leeggoed dat voor het transport van de producten werd gehanteerd verdween en verzocht ons om haar hierbij te begeleiden. In samenwerking met externe fraude-auditoren en privédetectives werd de betrokkenheid van een werknemer en een externe firma blootgelegd. Nadat met de toestemming van de beslagrechter bewarend beslag werd gelegd, werd met beiden een dadingsovereenkomst bereikt, waardoor de fraude (meer dan 150k) samen met de kosten integraal werd terugbetaald middels maandelijkse afbetalingen, waardoor de zaak definitief werd afgehandeld binnen iets meer dan een jaar.

 

U bent het slachtoffer van fraude of oplichting en hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening rond recuperatie van geleden schade? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).