Bedrijfsleiders

Onze jarenlange ervaring in fraudedossiers zorgt ervoor dat wij regelmatig worden bevraagd door ondernemingen (gaande van grote financiële instellingen tot KMO’s) om hen preventief te begeleiden om fraude binnen hun onderneming te voorkomen. Door de steeds toenemende vereisten op vlak van privacy (denk maar aan de GDPR) is het overigens noodzakelijk dat een onderneming op voorhand nadenkt over wat bij haar kan op vlak van privaat fraudeonderzoek en wat niet.

Lees meer over de diensten die wij hiertoe ontwikkelden: fraud assessment, fraud policy, klokkenluidersregeling, compliance, strafrechtelijke due diligence, antiwitwassen.

Daders van fraude

Onze jarenlange ervaring in fraudedossiers zorgt ervoor dat wij regelmatig worden aangesteld door zowel ondernemingen als natuurlijke personen voor het opnemen van de strafrechtelijke verdediging wanneer zij verdacht worden van fraude. Onze specialisatie beslaat alle domeinen van het ondernemingsstrafrecht met een bijzondere klemtoon op oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, fiscale fraude, sociale fraude en witwassen. We hebben ook ruime ervaring met fiscale regularisatie.

Slachtoffers van fraude

Onze jarenlange ervaring in fraudedossiers zorgt ervoor dat wij regelmatig worden aangesteld door zowel ondernemingen als natuurlijke personen voor fraude onderzoek wanneer zij het slachtoffer worden van fraude. Wanneer nodig werken wij hierbij nauw samen met fraude auditoren, revisoren en boekhouders. Daarnaast hebben wij ook geruime ervaring in het begeleiden van slachtoffers van fraude bij het recupereren van de geleden schade. Dit zowel voor de strafrechtbank, de burgerlijke rechtbank als de beslagrechter.

Everest Fraud kan zowel uw partner zijn bij een eenmalige opdracht als bij de uitbouw van een duurzame samenwerking.

U hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).