Al ruim 20 jaar staan onze specialisten ondernemingen en ondernemers bij in strafprocessen, niet alleen voor fraude gerelateerde inbreuken maar tevens voor andere misdrijven zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van arbeidsongevallen in de onderneming.

 

Onze specialisten bouwden een ruime ervaring op inzake de verdediging van vermeende daders van klassieke vermogensdelicten (oplichting, misbruik van vertrouwen, misbruik van vennootschapsgoederen, diefstal, bedrieglijk onvermogend maken, faillissementsmisdrijven, …). Daarnaast staan wij regelmatig ondernemingen en ondernemers bij die worden vervolgd voor sociale fraude (gaande van eenvoudig zwartwerk tot het opzetten van constructies van onderaanneming, schijnzelfstandigheid, …) en fiscale fraude (gaande van eenvoudige belastingfraudebedrog tot het opzetten van internationale (schijn)structuren). Mr. Stijn De Meulenaer is o.a. medeauteur van een naslagwerk met betrekking tot fiscaal strafrecht en doceert eveneens fiscaal strafrecht aan de Vives hogeschool.

 

Vanuit onze praktijkervaring legden wij ons de laatste jaren bovendien meer en meer toe op witwasmisdrijven (het aanwenden of aanhouden van illegaal verkregen vermogensvoordelen, gaande van het eenvoudig verborgen houden van vermogen op bankrekeningen in het buitenland tot het in roulatie brengen van gelden die werden verborgen via vennootschapsstructuren in belastingparadijzen), misbruik van vertrouwen en computercriminaliteit (zoals hacking, phishing, identiteitsfraude, kredietkaartmisbruik, …). Ook begeleiden wij ondernemingen die vervolgd worden voor onopzettelijke misdrijven, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van een arbeidsongeval.

 

Ons cliënteel bestaat uit ondernemingen (gaande van bankinstellingen tot KMO’s), ondernemers (accountants, revisoren, bestuurders van vennootschappen, …) en particulieren.

 

Verschillende van onze specialisten beschikken tevens over de nodige attesten om uw zaak op strafrechtelijk vlak te verdedigen tot voor het Hof van Cassatie.

 

Praktijkvoorbeeld

Een commissaris-revisor keurde jaarlijks de jaarrekeningen van een vennootschap goed. Later bleek dat deze vennootschap betrokken was in een omstandig fraudeschandaal. De commissaris-revisor werd voor de strafrechter gedaagd als medeplichtige aan de fraude, waar hij door ons werd verdedigd.

 

Praktijkvoorbeeld

Een vermogende familie besliste om een deel van haar vermogen in het buitenland te beleggen en verenigde dit onder de vorm van een buitenlandse vennootschap. Het Openbaar Ministerie stelde dat de buitenlandse vennootschap fictief was, en dagvaardde de familie voor de strafrechter.

 

Praktijkvoorbeeld

Een Belgische vennootschap actief in de vleessector deed beroep op een onderaannemer die op zijn beurt beroep deed op tal van ‘werkende vennoten’ om een deel van de te presteren arbeid te leveren. Het arbeidsauditoraat was de mening toegedaan dat de vennoten schijnzelfstandigen zijn, en dagvaardde de vennootschap voor de strafrechter, waar wij de verdediging waarnamen.

 

Praktijkvoorbeeld

Een natuurlijke persoon was houder van een bankrekening in Zwitserland met daarop een omstandig vermogen. Het openbaar ministerie meende dat dit vermogen illegaal was verworven en ging over tot dagvaarding voor de strafrechter waar ze de man betichtte van witwassen. De rechter sprak de man vrij omdat we het – op basis van een door een bedrijfsrevisor opgesteld cijferrapport – aannemelijk maakten dat het vermogen wel degelijk een legale herkomst had.

 

U hebt mogelijk interesse in onze diensten met betrekking tot strafrechtelijke verdediging? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).