Expertises

 

Ondernemingsrecht

Meer dan 20 jaar ervaring met fraude heeft ons meer dan ooit overtuigd van het feit dat fraude een brede aanpak vergt, die kennis van verschillende rechtstakken inhoudt. Fraude is met andere woorden niet beperkt tot strafrecht, maar gaat ook over fiscaal recht, sociaal recht, vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, …

Fraudepreventie

De bescherming van de privacy en meer in het bijzonder de GDPR vereist dat u als onderneming bepaalt wat u intern wel en niet kan onderzoeken. Wij kunnen u als zaakvoerder bijstaan bij het opstellen van een Fraud Policy en Klokkenluidersregeling of het uitvoeren van een Fraud Assessment voor uw onderneming.

Compliance

Onze specialisten begeleiden en ondersteunen uw Compliance afdeling op juridisch vlak door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving te implementeren , opleidingen te organiseren, second opinion over witwasmeldingsplicht, etc.. We ondersteunen ook bedrijven bij Strafrechtelijke due diligence en anti-witwasverplichtingen.

Fraudebestrijding

Uiteraard wenst u als ondernemer niet enkel fraude te voorkomen, maar wil u tevens kordaat en efficiënt kunnen optreden wanneer u vermoedt dat uw onderneming het slachtoffer werd van fraude.

Lees meer over de Fraud Audit diensten die wij hiertoe ontwikkelden.

Rechtzetting van Fraude

Wanneer u met fraude geconfronteerd bent wenst u recht te zetten wat verkeerd liep. Als slachtoffer wenst u de fraude een halt toe te roepen en de geleden schade zoveel mogelijk te recupereren (Inperking en rechtzetting van). Maar ook als dader hebt u er vaak belang bij om tot rechtzetting over te gaan, bijvoorbeeld onder de vorm van een minnelijke schikking of een fiscale regularisatie.

Everest Fraud kan zowel uw partner zijn bij een eenmalige opdracht als bij de uitbouw van een duurzame samenwerking.

U hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).