Ons team

Partner

Stijn De Meulenaer

Of Counsel

Steven Dewulf

Associate

Danique Van Mechelen

Junior Associate

Fien Schreurs

Junior Associate

Floor Dhondt

Partner

Stijn De Meulenaer

Stijn De Meulenaer studeerde in 1996 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde nadien eveneens een master in de criminologie aan de Université de Liège, waar hij tevens een tijdlang assistent was. Na ervaring te hebben opgedaan in enkele grote Brusselse kantoren, startte hij in 2007 met enkele medevennoten Everest advocaten. Hij is advocaat in Gent en Brussel en is ook bestuurder van het Gentse Everestkantoor.

 

Binnen zijn advocatenpraktijk bouwde Stijn een brede ervaring op in het ondernemings(straf)recht en op vlak van fraudebestrijding. Samen met zijn team staat hij hoofdzakelijk ondernemingen en bedrijfsleiders bij met advies en in litigedossiers.

 

Stijn De Meulenaer is auteur van verschillende artikels en boeken over fraude en ondernemingsstrafrecht. Daarnaast is hij tevens een veel gevraagd spreker op seminaries en is hij docent fiscaal strafrecht aan de Brugge Business School (Vives) en executive professor fraud auditing. Hij is tevens verbonden aan de VUB als wetenschappelijk medewerker.

CV

Of Counsel

Steven Dewulf

Prof. dr. Steven Dewulf vervoegde in 2022 het departement (anti-)fraude en ondernemingsstrafrecht van Everest te Gent als of counsel. Hij is master/licentiaat (Universiteit Antwerpen, 2005) en doctor in de rechten (Universiteit Antwerpen, 2011) en werkt als voltijds professor internationaal recht aan de Koninklijke Militaire School (Brussel), deeltijds professor internationaal strafrecht aan de Universiteit Antwerpen en Erasmus + visiting professor international criminal law aan de Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Hij is auteur van verschillende (inter)nationale publicaties en is regelmatig spreker op conferenties, studiedagen en andere seminaries.

 

In aanvulling op zijn universitaire activiteiten had Steven Dewulf eerder verschillende juridische functies met bijzondere specialisatie in het straf(proces)recht, waardoor hij buiten zijn academische expertise kan bogen op een ruime praktijkervaring. Hij werkte tot 2018 als advocaat (balie Brussel) bij het kantoor van een van de big four internationale financiële en zakelijke dienstverleners, waar hij mee de cel business criminal law aanstuurde. Daarna was hij als magistraat verbonden bij eerst het parket bij de rechtbank van eerste Aanleg te Antwerpen en nadien het Parket-Generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, alvorens in 2021 een voltijdse academische aanstelling op te nemen.

Associate

Danique Van Mechelen

Danique Van Mechelen behaalde het diploma master in de rechten aan de UGent (2019, cum laude). Daarvoor was zij reeds vijf jaar werkzaam in een kantoor gespecialiseerd in straf(proces)recht en complexe geschillenbeslechting, eerst als paralegal in combinatie met haar rechtenstudies en nadien als advocaat.

 

Danique vervoegde het kantoor Everest te Gent in augustus 2022, waar zij actief is binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafecht.

Naast een bijzondere interesse in het ondernemingsstrafecht, heeft Danique ook brede ervaring in het straf(proces)recht en het ondernemingsrecht.

Junior Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Junior Associate

Floor Dhondt

Floor Dhondt behaalde in 2021 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent. Floor is er actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, en heeft daarbinnen een bijzondere interesse in het fiscaal recht.