Onze hedendaagse maatschappij is overgereguleerd, en alhoewel iedereen geacht wordt de wet te kennen is de vaststelling vaak dat dit in de praktijk haast onmogelijk is. Naast de wettelijke verplichtingen heeft elk bedrijf bovendien haar eigen normen en reglementen, die het oplegt aan haar werknemers. Vanuit deze insteek hebben in eerste instantie de financiële instellingen (banken en verzekeringen) na enkele ruchtmakende beursschandalen (Enron, Ahold, …) besloten om compliance als een aparte dienst in de onderneming te incorporeren. Deze dienst met een compliance officer aan het hoofd heeft tot taak op erop toe te zien dat alle wetten en normen binnen het bedrijf actief worden opgevolgd. Ook buiten de financiële sector besteden ondernemingen steeds meer aandacht aan compliance.

 

Onze specialisten begeleiden ondernemingen bij de creatie van een compliance afdeling en ondersteunen bestaande compliance afdelingen op juridisch vlak door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving te implementeren, opleidingen te organiseren, etc..

 

U hebt mogelijk interesse in het laten uitvoeren van een fraud audit? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).