Zowel het arbeidsrecht als het recht op privacy (sedert medio 2018 veruitwendigd in de GDPR) stellen beperkingen aan de mogelijkheden om fraudeonderzoek te (laten) voeren binnen een onderneming. De huidige stand van de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer laat echter ook heel wat mogelijkheden open voor bedrijven die hiertoe de juiste maatregelen treffen.

 

Nadat wij – meestal aan de hand van een Fraud Assessment – hebben nagegaan waar u met uw onderneming staat, helpen onze specialisten u graag bij de opstelling van een Fraude Policy waarin – met naleving van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen – op een transparante wijze wordt vastgelegd welke maatregelen binnen uw onderneming tegen fraude kunnen worden ondernomen. Indien gewenst stellen wij tevens graag een fraudeprocedure en een calamiteitendraaiboek op, zodat u als het ware over een handleiding beschikt die u kan volgen in geval van vermoeden van fraude.

 

Praktijkvoorbeeld

Een Belgische KMO die internationaal handel drijft verzocht ons om preventief een “fraud policy” op te stellen die het bedrijf de mogelijkheid biedt om, met respect van de (privacy)rechten van haar werknemers, aan intern fraudeonderzoek te doen ingeval van vermoeden van fraude. Op basis van de mogelijkheden die de policy biedt werd tevens een fraudeprocedure en calamiteitendraaiboek opgemaakt.

 

U hebt mogelijk interesse in het laten uitvoeren van een fraud audit? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).