In haar zoektocht naar vooral financiële en fiscale criminaliteit vindt de overheid steeds vaker een bondgenoot in de vanuit Europa geïnspireerde anti-witwaswetgeving. Deze wetgeving verplicht onder meer banken en verzekeringsinstellingen, maar ook tal van andere dienstverleners, om melding te maken van “verdachte transacties” die zij binnen de uitoefening van hun beroep vaststellen; m.a.w. mogelijke witwas transacties of praktijken.

 

Om aan deze verplichting te voldoen wordt voornamelijk in de bank- en verzekeringssector gebruik gemaakt van performante software die transacties opspoort die niet passen bij uw bankprofiel. Wanneer de bank een dergelijke transactie vaststelt en niet meteen een verklaring vindt, meldt zij deze door aan de zogenaamde witwascel (CFI), die op haar beurt een onderzoek start dat zelfs kan uitmonden in een strafdossier.

 

Steeds vaker krijgen wij als advocaat anti-witwas cliënten over de vloer die tengevolge van een anti-witwasmelding worden geconfronteerd met een blokkering van hun bankrekeningen. Soms bestaat er echter een logische verklaring voor één of meerdere op het eerste gezicht verdachte transacties op basis waarvan een vrijgave kan worden bekomen van het gelegde beslag en waardoor – vooral – erger kan worden voorkomen.

 

Onze specialisten bouwden een diepgaande praktijkervaring op in de antiwitwaswetgeving, en begeleiden zowel aan de preventieve witwaswet onderworpen ondernemingen (banken, verzekeringsinstellingen maar ook andere meldingsplichtige beroepen zoals cijferberoepers, vastgoedmakelaars enz.) bij de naleving van hun verplichtingen. Daarnaast begeleiden onze specialisten tevens regelmatig bedrijven die het voorwerp hebben uitgemaakt van een witwasmelding en hierdoor worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een beslag op hun bankrekeningen.

 

Praktijkvoorbeeld:

Een Belgische vennootschap die wereldwijd handel drijft ontving op korte termijn omstandige bedragen van een Iraanse klant. De compliance afdeling van de bank die de betalingen ontvangt meldde dit aan CFI (witwascel) die op haar beurt doormeldde aan het parket, dat besliste om beslag te leggen op de bankrekening van de vennootschap. Op basis van een gedetailleerd rapport dat aantoonde dat de transacties berusten op reële leveringen en contracten besloot het parket na onze tussenkomst om het beslag te lichten.

 

U hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening rond de anti-witwaswetgeving? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).