Bijna elke wettelijke verplichting in ondernemingscontext is voorzien van strafbepalingen. Zowel in het vennootschapsrecht als in het fiscaal en sociaal recht zijn tal van inbreuken op de wetgeving strafbaar gesteld, niet enkel met administratieve sancties maar tevens met strafrechtelijke boetes, verbeurdverklaring en zelfs gevangenisstraf. Niet alleen de bedrijfsleiders, maar ook de vennootschap zelf riskeren hiervoor verantwoording te moeten afleggen voor een correctionele rechtbank. Bij de afweging of de vennootschap dient te worden bestraft, zal de strafrechter de afweging maken in welke mate de onderneming preventief werk heeft gemaakt van (strafrechtelijke) risicobeheersing. Een bedrijf dat haar risico’s helder in kaart heeft gebracht en de beheersing ervan heeft toegewezen aan specifieke diensten of personen door middel van bijvoorbeeld delegatie van bevoegdheden, zal daarbij vaak op clementie kunnen rekenen, zeker wanneer het gaat om onopzettelijke misdrijven (zoals arbeidsongevallen).

 

Ook bij de overname van een bedrijf is het belangrijk om, naast de klassieke aandachtspunten, ook de strafrechtelijke risico’s in kaart te brengen.

 

Onze specialisten begeleiden ondernemingen die hun strafrechtelijke risico’s in kaart willen brengen en deze wensen te kanaliseren, en bieden een strafrechtelijke due diligence aan als afzonderlijke dienstverlening, dan wel in het kader van een bredere due diligence-opdracht.

 

U hebt mogelijk interesse in het laten uitvoeren van een fraud audit? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).