Sedert enkele jaren bestaat in ons land de mogelijkheid om een strafrechtelijke veroordeling te voorkomen door een minnelijke regeling te sluiten met het parket.

 

Op basis van onze brede ervaring in deze materie gaan wij samen met u na of een regeling opportuun lijkt of niet. Wij bekijken hierbij o.a. de impact van een veroordeling en de slaagkansen van een strafrechtelijke procedure. Vooral in dossiers van fiscaal strafrecht ontstond de jongste jaren een vaste praktijk die ons toestaat om op voorhand een vrij accurate inschatting te maken van de kostprijs van een minnelijke schikking.

 

Om tot een juiste becijfering te komen werken wij waar nodig graag samen met uw fiscale of financiële adviseurs. Wanneer een regeling opportuun lijkt nemen wij het nodige initiatief en begeleiden wij u bij de gesprekken met het parket en – naargelang het geval – het slachtoffer, de fiscale of sociale overheid en behartigen wij uw belangen bij de verdediging van een bekomen akkoord voor de rechtbank

.

U hebt mogelijk interesse in onze dienstverlening rond het treffen van een minnelijke schikking met de fiscus? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).