Nieuwe wet op de klokkenluidersregeling

Op 15 december 2022 is de Belgische klokkenluiderswet, gericht op de bescherming van melders van inbreuken op Unie- of nationale recht in de private sector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet implementeert de Europese klokkenluidersrichtlijn in Belgisch recht en treedt in werking op 15 februari 2023.

De invoering van de klokkenluidersregeling heeft gevolgen voor veel Belgische bedrijven, aangezien zij verplicht worden te voldoen aan eisen betreffende klokkenluidersbescherming. De wetgeving beoogt het bevorderen van transparantie, bestrijden van fraude en belastingontwijking, en het beschermen van milieu, consumenten en volksgezondheid.

 

Hieronder geven we een kort overzicht van de nieuwe klokkenluiderswetgeving in België:

 

Toepassingsgebied en definitie van klokkenluider:

De wet omschrijft klokkenluiders als private sector melders met informatie over inbreuken verkregen in een werkgerelateerde context. Dit omvat werknemers, bestuurders, aandeelhouders, (onder)aannemers, zelfstandigen, leveranciers en stagiairs.

Verplichtingen voor bedrijven: Bedrijven zijn verplicht om kanalen en procedures op te zetten voor interne en externe meldingen en opvolging. Geheimhouding en het aanwijzen van een onpartijdige meldingsbeheerder zijn hierbij essentieel. De wet biedt flexibiliteit aan bedrijven om aan wettelijke vereisten te voldoen, maar vereist transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Bescherming van klokkenluiders:

De klokkenluidersregeling verbiedt represailles tegen klokkenluiders en biedt specifieke bescherming voor melders in verschillende hoedanigheden.

 

Sancties:

Klokkenluiders die represailles ondervinden, kunnen recht hebben op schadevergoeding.

Bedrijven die zich niet aan de wet houden, riskeren administratieve boetes en strafrechtelijke sancties.

Voor Belgische bedrijven is het belangrijk om uiterlijk 15 februari 2023 te voldoen aan de vereisten van de nieuwe klokkenluidersregelgeving. Everest Fraud biedt samen met een externe partner een betaalbare en eenvoudige oplossing die helpt bij het naleven van wettelijke verplichtingen en het vroegtijdig detecteren, onderzoeken en aanpakken van onregelmatigheden.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier of info@everest-fraud.be.