De informatie beschikbaar op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren over Everest Fraud en de door het kantoor aangeboden juridische diensten. Everest Fraud doet alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het moment van publicatie, maar kan niet uitsluiten dat er onjuistheden, onvolledigheden of informatie beschikbaar is die niet up-to-date is. Everest Fraud behoudt zich het recht voor om toe te voegen aan, te verwijderen, te verbeteren of een deel van de informatie te wijzigingen op de website, zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheidsinformatie vooraf. Everest Fraud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade. Everest Fraud is de enige copyright-houder van alle informatie gegeven op deze website; geen enkele informatie mag verspreid of verveelvoudigd worden zonder voorafgaandelijke, uitdrukkelijke toestemming van Everest Fraud. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de toepassing van het Belgisch recht.

Als u vragen heeft over deze gebruikersvoorwaarden, dan kan u ons contacteren op anti-fraude@everest-law.be.