Fiscale regularisatie 2019

Ons kantoor is al geruime tijd één van de marktleiders op vlak van begeleiding van fiscale regularisatiedossiers.  Alhoewel de thematiek in de media niet meer zoveel aandacht krijgt dan enkele jaren geleden, blijft het thema erg actueel én blijft het mogelijk om fiscale regularisatiedossiers in te dienen bij het Contactpunt voor Regularisaties (CPR).

Alhoewel de basis dezelfde is gebleven (druk van de bancaire sector en de fiscus die spaarders ertoe aanzet om meestal in het buitenland verborgen kapitaal en inkomsten op dit kapitaal verlaat aan te geven en ‘in te klaren’, zijn de parameters die van belang zijn om een regularisatie door te voeren sterk gewijzigd.

Een eerste vaststelling is dat de gemakkelijke dossiers (bv. een particulier met een spaarrekening op zijn naam in Luxemburg) doorgaans reeds zijn rechtgezet.  De dossiers die overblijven, zijn vaak ingewikkelder en/of exotischer dan voorheen, wat de techniciteit en ook soms het terugvinden van bewijzen verzwaart.

Een tweede vaststelling is dat de internationale gegevensuitwisseling nu wel echt op gang is gekomen.  De Common Reporting Standards (CRS) zorgen ervoor dat de Belgische fiscus automatisch gegevens ontvangt van Belgische onderdanen die nog beschikken over buitenlands kapitaal.  De verwachting is dat de fiscus in de komende jaren meer en meer actie zal ondernemen tegen belastingplichtigen waarover via de CRS wordt gemeld.

Een derde vaststelling is dat spaarders die besloten om hun kapitaal onder te brengen in een buitenlandse vennootschap of constructie, op dit moment vaak nog ontsnappen aan de automatische gegevensuitwisseling, maar anderzijds wel aanvoelen dat ook zij onder druk komen.  De Europese verplichting om – ook in België – een zogenaamd UBO-register op te stellen (dat de uiteindelijke begunstigden of Ultimate Beneficial Owners (UBO) van een vennootschap verplicht om van hun belangen aangifte te doen, is een voorbode van wat wellicht op (korte?) termijn wereldwijd ook in vennootschapsstructuren tot meer transparantie gaat leiden.

Een vierde vaststelling is dat regulariseren nog nooit goedkoper is geworden, wel integendeel.  Ten tijde van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (EBA) in 2004 had de belastingplichtige de mogelijkheid om te regulariseren aan 6 of 9% van zijn verborgen kapitaal.  Vandaag bedraagt het tarief voor verjaard kapitaal 39% en volgend jaar wordt dat 40%.  Voor niet verjaarde inkomsten ligt de rekening meestal nog hoger (bv. 25% roerende voorheffing meer 24% verhoging, samen 49%).

De conclusie voor de twijfelaars is dan ook duidelijk: wacht niet tot morgen, wat u vandaag nog kan doen.  In onze praktijk zien we te vaak cliënten die lang hebben geaarzeld en uiteindelijk geen andere keuze hebben dan te regulariseren met als groot verschil dat de kostprijs veel hoger uitvalt én dat de praktijk van het CPR strenger is geworden.

Tijd om alles nog eens onder de aandacht te brengen dus.

 

Seminarie Lexalert

Op 28 juni 2019 spreekt Everest partner Stijn De Meulenaer op een seminarie met de titel “fiscale regularisatie 2019: actuele stand van zaken op fiscaal en strafrechtelijk gebied en op Vlaams en federaal niveau”.

Op dit seminarie, dat wordt georganiseerd door Lexalert, geeft Mr. Stijn De Meulenaer samen met de heer Steven Vanden Berghe (voorzitter van de Rulingcommissie, die tevens verantwoordelijk is voor de verwerking van de fiscale regularisaties middels het Contactpunt voor Regularisaties of CPR) op een interactieve manier een inkijk in de wereld van de fiscale regularisaties.

Komen aan bod:

  • Wat is regularisatie en waarom?
  • Wat zijn de risico’s van zwart kapitaal of zwarte inkomsten op fiscaal vlak?
  • Wat zijn de risico’s van zwart kapitaal of zwarte inkomsten op strafrechtelijk vlak?
  • Wanneer verjaren deze risico’s?
  • Hoe groot is de pakkans?
  • Hoe verloopt een regularisatiedossier?
  • Wie kan nog regulariseren, en wie niet meer?
  • Wat moet/kan nog geregulariseerd worden?
  • Wat dien je te bewijzen om een regularisatiedossier succesvol af te ronden?
  • Wat kost een fiscale regularisatie

Het seminarie “fiscale regularisatie 2019” wordt afgesloten met enkele moeilijkere casussen uit de praktijk, waar de sprekers hun inzicht geven over de mogelijkheid en de wijze waarop een dergelijk dossier kan worden geregulariseerd.

Inschrijven kan via de website van de organisator van het seminarie “fiscale regularisatie 2019”, Lexalert.

Gebruik onze berekeningstool om uw fiscale regularisatie in 2020 te berekenen.

U hebt mogelijk interesse in advies rond fiscale regularisatie? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).