Referenties

 

 • Bij een Belgische KMO actief in de groothandel van bloemen en planten brachten wij samen met een externe fraud auditor een omstandige fraude in beeld, op basis waarvan de betrokken personeelsleden met dringende reden werden ontslaan. De schade werd, nadat bewarend beslag werd gelegd, volledig gerecupereerd middels een dadingsovereenkomst.
 • Een in België gevestigde grootbank verzocht ons om een doorlichting te maken van de wijze waarop de bank interne en externe fraudezaken aanpakt, en paste haar fraudebeleid aan op basis van onze aanbevelingen.
 • Een internationaal actieve Belgische KMO verzocht ons om een naar haar personeelsleden transparante en afdwingbare “fraud policy” op te stellen, dewelke werd ingebed in een fraudeprocedure. Daarnaast stelden wij tevens een calamiteitendraaiboek op.
 • De interne fraude afdeling van een Belgische bank verzocht ons om haar te begeleiden bij de uitvoering van een fraud audit.
 • Een consumentenorganisatie verzocht ons om klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen een malafide reclameronselaar die reeds meermaals op handelsrechtelijk vlak was veroordeeld, hetgeen leidde tot een strafrechtelijke veroordeling en definitieve stopzetting van de malafide praktijken.
 • Een Belgische vennootschap die wereldwijd handel drijft en soms betalingen ontvangt uit politiek risicovolle gebieden, werd geconfronteerd met een strafrechtelijk bewarend beslag op haar bankrekening dewelke het gevolg was van een witwasmelding. Op basis van een gedetailleerd rapport dat de legale herkomst van de betalingen aantoonde, werd het beslag opgeheven en het strafdossier geseponeerd.
 • Een vermogende particulier diende zich voor de correctionele rechtbank te verantwoorden omdat aan het licht was gekomen dat hij een omstandig vermogen aanhield op een Zwitserse bankrekening. De rechtbank sprak de man vrij omdat we aannemelijk konden maken dat zijn vermogen een legale herkomst had.
 • Een Belgische ondernemer diende zich voor de correctionele rechtbank te verantwoorden omdat hij in België handel dreef middels een Engelse Ltd.-vennootschap. Door ons toedoen werd bij de bepaling van de straf rekening gehouden met het gegeven dat de man reeds een fiscale sanctie had gekregen.
 • Wij verdedigden de belangen van een natuurlijke persoon die voor de correctionele rechtbank werd gedaagd voor zijn betrokkenheid bij een vermeende BTW-carroussel.
 • Wij verdedigden de belangen van een commissaris-revisor die door het Openbaar Ministerie samen met de door hem geauditeerde cliënt voor de strafrechter werd gedaagd als medeplichtige van de gepleegde fraude.
 • Wij verdedigden de belangen van een onderneming actief in de vleessector die ervan verdacht werd verschillende sociaalrechtelijke inbreuken te hebben begaan.
 • Wij regulariseerden het in het buitenland (op persoonlijke rekeningen dan wel middels constructies verborgen gehouden) aangehouden vermogen van vele vermogende particulieren hetgeen hen in staat stelde om hun spaargeld opnieuw aan te wenden in België

 

Interesse in onze dienstverlening? Contacteer dan onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).