Maakt u of uw vennootschap het voorwerp uit van een strafonderzoek, en wenst u na te gaan of het mogelijk is om een minnelijke schikking te treffen in plaats van een strafzaak te doorlopen?

Ons team heeft ruime ervaring, zowel op academisch vlak als in de praktijk, met het benaarstigen van een minnelijke schikking.  Nadat wij hiertoe een officiële aanvraag hebben gericht aan het parket, en het dossier ontvankelijk wordt verklaard, begeleiden wij u bij gesprekken met het parket en – in geval van fiscale fraudedossiers – de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI) en/of andere overheidsinstanties.  De inhoud van onze gesprekken en de uitgewisselde informatie blijft geheim en kan – mocht de onderhandeling mislukken – later niet tegen u gebruikt worden in een procedure.

Zeker in fiscale strafzaken en witwasdossiers werd een heuse regelingspraktijk uitgebouwd, die wij als onze broekzak kennen en waar wij ook regelmatig spreekbeurten over houden.

 

Prijs: 

  • Ereloon aan vast uurtarief

 

U hebt mogelijk interesse in onze diensten met betrekking tot minnelijke schikking (art. 216bis Sv.)? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier hieronder, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).