Wanneer een onderneming vermoedt dat ze het slachtoffer werd van fraude binnen haar onderneming, wenst ze in eerste instantie meestal meer helderheid te krijgen over wat er precies gebeurde, zodat ze in functie daarvan kan beslissen welke verdere stappen precies dienen te worden gezet. Zowel wanneer de onderneming zelf op onderzoek trekt, als wanneer ze beroep doet op een externe fraud auditor rijst snel de vraag naar de juridische mogelijkheden van privaat onderzoek.

 

Onze specialisten hebben een jarenlange ervaring met fraud audit, en werken zeer nauw samen met zowel interne als fraud auditoren. Mr. Stijn De Meulenaer is overigens zelf een erkend Registered Fraud Auditor (RFA) en is tevens bestuurslid van het Instituut voor Fraude Auditoren (IFA). Samen met u bepalen wij wat juridisch mogelijk is, en helpen wij u bij de uitvoering van een fraud audit binnen uw onderneming zodat u op basis van een juridisch onderbouwd rapport kan beslissen welke verdere stappen u dient te nemen. Wanneer er effectief sprake is van fraude, bekijken wij de mogelijkheden om deze fraude recht te zetten.

 

Praktijkvoorbeeld:

De interne fraude afdeling van een Belgische grootbank verdacht een personeelslid ervan kantoorbenodigdheden te stelen en verzocht ons om haar juridisch te begeleiden bij de bewijsgaring, op basis waarvan de fraude uiteindelijk werd vastgesteld en de nodige remediëring plaatsvond.

 

U hebt mogelijk interesse in het laten uitvoeren van een fraud audit? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).