Advisering omtrent en uitvoering van fiscale regularisatie

 

Door een steeds groter wordende zowel nationale als internationale transparantie wordt uw vermogen steeds meer zichtbaar voor de fiscus. Om narigheden in de toekomst te vermijden gaan wij graag met u na of

 

  1. de inkomsten die u op uw vermogen genoot in het verleden correct werden aangegeven, en
  2. of u de herkomst van uw vermogen kan verklaren. In functie van deze oefening helpen wij u te beslissen of een fiscale regularisatie zich al dan niet opdringt.

 

Ons kantoor groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de marktleiders inzake fiscale regularisatie, zowel via het Contactpunt voor Regularisaties (CPR) als via de Bijzondere Belasting Inspectie (BBI), en hielp verschillende zowel natuurlijke personen als vennootschappen om zich op zowel fiscaal als strafrechtelijk vlak terug in regel te stellen.

 

Praktijkvoorbeeld “de buitenlandse spaarder”

Een Belgische spaarder besloot 15 jaar geleden om zijn legaal vergaard spaargeld voortaan te beleggen in het buitenland. Hij vergat echter de inkomsten op zijn kapitaal aan te geven zodat hierop ten onrechte geen Belgische belastingen werden betaald. Door de inkomsten op zijn kapitaal alsnog aan te geven stelden wij de spaarder in staat zich zowel fiscaal als strafrechtelijk veilig te stellen zodat hij zijn spaargeld probleemloos opnieuw kon aanwenden.

 

Praktijkvoorbeeld “zwarte inkomsten”

Een Belgische vennootschap gaf verschillende jaren niet al haar inkomsten aan, en plaatste deze op een persoonlijke rekening van één van haar aandeelhouders. De betrokkenen wensten deze praktijk stop te zetten, hetgeen gebeurde door een regularisatie in hoofde van zowel de vennootschap als de natuurlijke personen. Hierdoor vermeden zij zowel fiscale, sociale als strafrechtelijke risico’s en konden zij de aandelen van de vennootschap overdragen aan een derde.

 

Reeds in 2013 ontwikkelde Everest als allereerste een online berekeningstool die u toelaat om volledig anoniem en vrijblijvend maar toch op uw maat gesneden de kostprijs van een fiscale regularisatie te simuleren.

 

Simuleer uw regularisatiekost via onze berekeningstool om uw fiscale regularisatie in 2023 te berekenen.

 

Via deze tool krijgt u de gelegenheid om een simulatie uit te voeren van een regularisatie voor 2023 die op uw maat is geschreven. Wij wijzen erop dat regulariseren een vrij complexe oefening is, die in deze simulator sterk wordt vereenvoudigd. Het resultaat van de simulatie is dan ook enkel bedoeld om een algemene indruk te geven, en niet om tot een sluitend resultaat te komen, dat enkel kan worden verkregen door op basis van een gedetailleerd en gedocumenteerd dossier tot een weloverwogen beslissing te komen. Desalniettemin menen wij dat u op basis van deze simulatie reeds een eerste beeld kan vormen, op basis waarvan u cijfermatig in staat zou moeten zijn om na te gaan wat een regularisatie u grosso modo kan kosten. Wij benadrukken dat de simulatie 100% anoniem gebeurt, en dat de gegevens die u ingeeft niet worden bewaard.

 

U hebt mogelijk interesse in advies rond fiscale regularisatie? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).