Een vennootschap die tijdig heeft nagedacht over haar verantwoordelijkheden en ook effectief stappen heeft ondernomen om preventief te werken aan de voorkoming van incidenten gedraagt zich als een redelijke en zorgvuldige vennootschap heeft gedragen en beschikt daardoor over de beste kaarten om op strafrechtelijk niet te worden veroordeeld voor eventuele overtredingen die binnen de vennootschap plaatsvonden.

 

Eén van de mogelijkheden om dergelijke risico’s te beheren, is de delegatie van bevoegdheden, wat inhoudt dat bevoegdheden op een transparante wijze worden gekanaliseerd naar de persoon die werkelijk verantwoordelijk is voor de naleving van bepaalde regelgeving en de mogelijkheid heeft om de naleving via zijn gezag effectief te handhaven.

 

Delegatie van bevoegdheden is vandaag voor het gros van de ondernemingen eerder een verplichting dan een mogelijkheid. Het is een zorgvuldigheidsplicht binnen het kader van het deugdelijke ondernemingsbestuur.

 

Delegatie betekent dat de verantwoordelijkheden duidelijk worden afgebakend en dat het niet dient als een soort paraplu boven het hoofd van de strafrechtelijk verantwoordelijke rechtspersoon of bedrijfsleider.

 

Delegatie veronderstelt daarom een voorafgaande analyse van de strafrechtelijke risico’s die verbonden zijn met de bedrijfsvoering. Nadat deze risico’s geïdentificeerd zijn, kan een zinvol delegatieplan worden opgesteld. Dit geldt zeker voor de voorkoming van onachtzaamheidsmisdrijven, maar ook (maar dan vooral op preventief vlak) voor opzettelijke misdrijven.

 

Wij helpen u graag bij de opstelling en implementatie van een goed delegatieplan.

 

 

Prijs: vanaf 750 euro

 

U hebt mogelijk interesse in dit product en u wenst een gratis intake gesprek? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier hieronder, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).