Onze wetgever legt steeds meer maatregelen op waarvan de overtreding is bedacht met strafsancties.  We denken dan niet alleen aan fiscale en sociale fraude, maar ook aan de overtreding van milieuwetgeving, veiligheidsvoorschriften, compliance-regulering, boekhoudkundige normen, enz.

Er bestaat vandaag geen sector waarin geen strafrechtelijke inbreuken kunnen worden gepleegd.

 

Bent u aandeelhouder, bestuurder of manager van een vennootschap, en maakt u zich zorgen over uw eigen strafrechtelijke aansprakelijkheid of die van uw onderneming?  Of wenst u een vennootschap over te nemen?

 

Wenst u te weten welke concrete risico’s u of uw firma loopt, en wenst u deze risico’s waar mogelijk tot een minimum te beperken?

 

Wij stellen graag onze jarenlange ervaring op vlak van strafrechtelijke verantwoordelijkheid, zowel op academisch vlak als in de praktijk, ter beschikking.  Ook de rechtbank erkent onze kennis terzake, en stelt ons regelmatig aan als lasthebber ad hoc waarbij het onze taak is om vennootschappen die samen met één of meerdere bestuurders voor de strafrechter moeten verschijnen te verdedigen. 

 

Samen met jou bekijken we de maatregelen die je onderneming vandaag al hanteert, en toetsen we af of deze voldoende zijn of dienen te worden verfijnd.  Onze bevindingen krijg je aangeleverd onder de vorm van een auditrapport met concrete aanbevelingen waar nodig.

 

Wanneer je dat wenst, helpen we eveneens graag bij de implementatie van onze aanbevelingen die je beter moeten wapenen tegen mogelijke strafrechtelijke risico’s in ondernemingscontext.

 

Prijs: 

  • Ereloon aan vast uurtarief 
  • Mogelijkheid om, na keuze van concrete stappen, aan een vaste prijs te werken

 

U hebt mogelijk interesse in onze diensten met betrekking tot audit strafrechtelijke verantwoordelijkheid? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).